Info

Uw nieuws in de media

U hebt nieuws te melden, maar hoe krijgt u dat in de kranten, op de radio en op televisie? U kunt kiezen om een persbericht uit te sturen, of u kan een persconferentie organiseren.

Persberichten gebruikt u voor ‘kleinere’ nieuwsfeiten, die weinig verdere uitleg behoeven en waarvan het niet nodig is dat de journalisten ervoor naar de haven afzakken.

Gaat het om belangrijk nieuws, verwacht u veel vragen van journalisten, wilt u de pers iets laten zien (een officiële inhuldiging, een nieuw gebouw, een nieuw schip, enzovoort), dan kiest u beter voor een persconferentie.

Persconferentie

Een persconferentie is een moment van toelichting bij een belangrijk project, een grote realisatie, een nieuwe uitdaging.

Wie een persconferentie wil organiseren, kan best even bij het secretariaat van de persbond navragen of het tijdstip past in de agenda van de journalisten. Dit kan door een e-mail te sturen.

Tip: Eén tot twee weken voor de persconferentie plaatsvindt, stuurt u uw uitnodiging uit naar de journalisten. Probeer hun nieuwsgierigheid te wekken: licht al een tipje van de sluier op over het nieuws dat u te melden hebt, zonder daarom al alle informatie in uw uitnodiging prijs te geven. Wanneer alle info al bekend is vóór u uw persconferentie houdt, hebben journalisten geen reden meer om nog te komen.

Probeer een persconferentie aantrekkelijk te maken wat beeld betreft. De fotograaf of cameraman hebben graag een mooi beeld vast te leggen. Bv als er een nieuwe lijn op Zeebrugge wordt voorgesteld, doe dat dan best terwijl het schip aan de kade ligt en er wat activiteit is. Dat levert mooie beelden op.

Persmap

Een persmap is een bundel nuttige informatie die aan de journalisten wordt afgegeven tijdens een persconferentie of bij een ander evenement waar de pers op is uitgenodigd.

Vooraan in een persmap zit een persbericht zoals hierboven is beschreven. Na het persbericht steekt informatie die het pers-bericht aanvult. Bijvoorbeeld de teksten van toespraken, de historiek van een bedrijf of vereniging of een ledenlijst.

Tip: Als de beroepsfotografen ter plaatse geen foto’s kunnen maken, kan het interessant zijn om wat fotomateriaal te voorzien in de persmap. Maar in bijna alle gevallen komt een fotograaf mee met de journalist.

Voeg een lijst toe met de namen en functies van alle sprekers die aanwezig waren op uw persconferentie. Dat vermijdt spelfouten in de artikelen die achteraf zullen verschijnen.